מס' כרטיס 118639  מדור ומדף: קנב-ת
 
אגרת אחים אל בני הישוב בתפוצות
התאחדות "בני הישוב" בארץ-ישראל
תל אביב תשו