מס' כרטיס 118641  מדור ומדף: קנב-ת
 
אגודת בני דוד תל אביב
4 עמודים על פעולתיהם והמלצות
תל אביב תרפט []