מס' כרטיס 118642  מדור ומדף: קנב-ת
 
ה לקוחות מתבקשים
משמרת שבת תל אביב
לקנות ביום ששי בשעה מוקדמת
תל אביב חש"ד