מס' כרטיס 118645  מדור ומדף: קנב-ת
 
ללויד לתירות עממית
נסיעות זולות לפולניה וליתר הארצות
תל אביב תרצה []