מס' כרטיס 118648  מדור ומדף: קנב-ת
 
לתשומת לב!
ועד החנוך המרכזי שע"י אגודת ישראל בת"א
נפתח גן ילדים "בית יעקב" ברחוב השרון
תל אביב חש"ד