מס' כרטיס 118649  מדור ומדף: קנב-ת
 
לכל תושבי תל-אביב!
הנהלת בית הספר החרדי לבנות "בית יעקב"
קריאה לרישום בנות למוסד
תל אביב חש"ד