מס' כרטיס 118650  מדור ומדף: קנב-ת
 
יהודי חרד
מי אשם
יהודי תל אביב!
תלמוד תורה של הסתדרות החרדים ת"א
7 ע'