מס' כרטיס 118651  מדור ומדף: קנב-ת
 
אגודה לעזרת חולי-הרוח
בשבת פרשת משפטים תרצ"א תוקדשנה הנדבות
תל אביב תרצא