מס' כרטיס 118653  מדור ומדף: קנב-ת
 
האם אין תרופה נגד חלול ש"ק?
גדוד הנוער מגיני השבת
קטע ממאמר שנתפרסם בעתון
תל אביב חש"ד