מס' כרטיס 118659  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל הישוב!
הסתדרות "מרכז" בארץ-ישראל
המועצה הארצית למלחמה בחנוך הזר
פונים אל הישוב להושיט לנו ידו ועזרתו
בחתימת רבני א"א ובראשם הרא"י קוק.
תל אביב תרצה