מס' כרטיס 118662  מדור ומדף: קנב-ת
 
הרצאה
ארגון צעירים ללמודי היהדות תל-אבי
על הרצאה ועל שעור בכוזרי ועל המשך אסיפה
תל אביב תרצז