מס' כרטיס 118663  מדור ומדף: קנב-ת
 
ירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוה
בית מושב זקנים תל-אביב
שבת פ' שמות נקבעה לטובת המוסד
תל אביב תרצז