מס' כרטיס 118666  מדור ומדף: קנב-ת
 
ביום השבת פרשת תבוא
ועד בית הכנסת הגדול בת"א
ירצה הרב צבי י מלצר על ספר אורות התשובה
תל אביב חש"ד