מס' כרטיס 118667  מדור ומדף: קנב-ת
 
הספד מר
הרבנות הראשית למחוז יפו ות"א
ביום ב' כח טבת יספידו את הרב הגאון הגדול
ר' מנחם מנדל גלוסקין מד"א דמינסק
תל אביב תרצז []