מס' כרטיס 118670  מדור ומדף: קנב-ת
 
ורקת אלעסל
סדר קידוש ויהי רצון לליל ראש השנה
והושענות לסוכות ופזמון שם אל קמתי לברך
מעבר השני:
גדוול עאם התרפ"ו
תוניס תרפה []