מס' כרטיס 118671  מדור ומדף: קנב-ת
 
ורקת אלעסל
סדר קידוש ויהי רצון לליל ראש השנה
והושענות לסוכות ופזמון שם אל קמתי לברך
מעבר השני:
גדוול עאם התש"ט
באותיות עבריות ובצרפתית
תוניס תשח []