מס' כרטיס 118672  מדור ומדף: קנב-ת
 
א"ב
לוח א"ב ונקודות, ק"ש וטעמי המקרא.
בהוצאת מרדכי וזאן
תוניס חש"ד