מס' כרטיס 118673  מדור ומדף: קנב-ת
 
ישיבת תל אביב שע"י אגודת תורה
הרשמת תלמידים בכל יום
תל אביב חש"ד