מס' כרטיס 118674  מדור ומדף: קנב-ת
 
אלה מוריך ישראל
נגד דברי בוגרשוב מראשי הגימנסיה הרצליה
תל אביב חש"ד