מס' כרטיס 118680  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל כל הקהל!
הרבנות הראשית למחוז יפו ותל-אביב
בעטין של המהומות .. בישובנו הרימו תרומה
תל אביב חש"ד