מס' כרטיס 118681  מדור ומדף: קנב-ת
 
2 עלונים
אספת עם גדולה
קרן הישוב של אגודת ישראל בא"י
ביום א' תצא ג' אלול. בראש הנואמים הרב
יוסף צבי דושינסקי
כנ"ל ליום א' י"ז אלול
תל אביב תרצה