מס' כרטיס 118684  מדור ומדף: קנב-ת
 
אל הצבור העברי בת"א
אגודת הרבנים ליפו ותל-אביב
הועידה הכללית הראשונה של אגודת הרבנים
ליפו תל-אביב והסביבה
תל אביב תרצו