מס' כרטיס 118686  מדור ומדף: קנב-ת
 
אחינו היקרים בכל תפוצות ישראל
קוק, אברהם יצחק הכהן
למען אחינו עובדי עבודת הקודש ברוסיא
תל אביב חש"ד