מס' כרטיס 118687  מדור ומדף: קנב-ת
 
גילוי דעת תורה
הלוי, יוסף צבי
בנדון פס"ד אם מותר לבחור אשה לחברה בכנסת
תל אביב תשכ