מס' כרטיס 118688  מדור ומדף: קנב-ת
 
ארגון טהרה ובריאות
3 עלונים להקמת מרחצאות ומקוואות בא"י
תל אביב חש"ד