מס' כרטיס 118689  מדור ומדף: קנב-ת
 
הוכרזה שביתה
מועצת פועלי תל-אביב ויפו
תל אביב חש"ד