מס' כרטיס 118694  מדור ומדף: קנב-ש
 
אן  אפיל פון מרכז הרבנים צו שטיצען די
העברעאישע פאראקיאל סקול אין שיקאגא
מרכז הרבנים דישקאגא
באידיש ובאנגלית
שיקאגא תשא