מס' כרטיס 118697  מדור ומדף: קנב-ר
 
אופרוף צו די אידן אפן שטראנד
שומרי שבת אין ריגע
אודות שמירת שבת, באידיש
ריגא חש"ד