מס' כרטיס 118700  מדור ומדף: קנב-ר
 
יערליכע גענעראל-פארזאמלונג
פאריין מלביש ערומים
30טן אפריל 1933
ריגא [] תרצג