מס' כרטיס 118705  מדור ומדף: קנב-י
 
3 עלוני בקשת תמיכה עבור
כולל חב"ד
דער  בלוטיגער געשריי
אין די טעג פון חשבון...
ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה!
חתומים: ישראל אשר ליבא. יהודה ליב סלונים
ירושלים חש"ד