מס' כרטיס 118707  מדור ומדף: קנב-י
 
לאחינו אנ"ש חב"ד ולכל בית ישראל בכל
ארצות פזורינו, ד' עליהם יחיו
כולל חב"ד
די 2 מאנאטען אלול תש"ה און תשרי תש"ו..
18-טען אלול.. ווערט פול צוויי הונדערט
יאהר פון דעם געבורט פון .. אדמו"ר הזקן
..בעשטימט קאלעקשען טעג פיר ..כולל חב"ד
ירושלים תשה