מס' כרטיס 118711  מדור ומדף: קנב-י
 
זכרו מרחוק את ה' וירושלם תעלה על
לבבכם
שובה ישראל!
כולל חב"ד
אל כל אחינו אנ"ש, אשר בליטא וליטוויא
קריאה לתמיכה בכולל, ונספח מכתב מהרב
חיים דוד צבי חן מצערניגוב
ירושלים תרפו []