מס' כרטיס 118712  מדור ומדף: קנב-י
 
צילום מודעה
ירושלים הקדושה תזכה לקבל
את פני .. אדמו"ר מליבאוויץ שליט"א ביום ה
ירושלים תרפט