מס' כרטיס 118713  מדור ומדף: קנב-י
 
א בקשה פון ליובאוויטשער רבי'ן
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
אודות חברת תהלים. תרגום לאידיש
מתפרסם ע"י חברת תהלים העולמית
ירושלים תשד []