מס' כרטיס 118714  מדור ומדף: קנב-מ
 
צילום מודעה
אל רבני ישראל
לכונן אגודת רבנים.. קוראים לאסיפה שתחל
..י"ד מנחם אב תרע"ז בעיר מאסקווא
בחתימת רבני רוסיא ועוד
מינסק תרעז