מס' כרטיס 118720  מדור ומדף: קנב-מ
 
וויטיגע נייעס פאר קאנאדער אידען!
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מונטריאל
עס ווערען אנגענומען תלמידים ..
ישיבה פאראקיאל עלעמענטערי סקוהל און היי
סקוהל
מונטריאל תשה