מס' כרטיס 118722  מדור ומדף: קנב-מ
 
באגאנטמאכונג
ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מונטריאל
אלע קלאסען..תומכי תמימים און אחי תמימים
אין איין פרעכטיגען גרויסען בנין
מונטריאל תשג
אידיש ואנגלית