מס' כרטיס 118723  מדור ומדף: קנב-מ
 
די  ליבאוויטשער ישיבה תומכי תמימים
פרוספעקט צום נייעם לערן יאר תש"ו
מונטריאל תשה