מס' כרטיס 118726  מדור ומדף: קנב-פ
 
ישיבה פאראקיעל סקול
אהל משה אחי תמימים ליובאוויטש
פרוספקט באידיש ואנגלית עם תמונות. 16 ע'.
עם מכתב תמיכה מאת ה"ר דב אריה לעווינטהאל
פילדלפיה חש"ד