מס' כרטיס 118729  מדור ומדף: קנב-צ
 
לשנה טובה יכתב ויחתם בספר הצדיקים
ישיבת רידב"ז תורת ארץ ישראל ות"ת הכללית
איחול לשנה טובה בלה"ק ואידיש לתומכים
צפת חש"ד