מס' כרטיס 118733  מדור ומדף: קנב-ר
 
דין וחשבון
מועצת רמת יצחק
דו"ח הועדה לברור שאלת הרבנות..אודות
המשכרת של הרב
רמת יצחק תרצז