מס' כרטיס 118735  מדור ומדף: קנב-תת
 
גלוי דעת בדבר עלית הנוער
הסתדרות אגודת ישראל העולמית
בדבר ילדי טהרן
חמ"ד חש"ד