מס' כרטיס 118737  מדור ומדף: קנב-תת
 
א  וויכטיגע שאלה וועגען דעם דרום מערב
גבול פון דעם הייליגען לאנד
ובדף האחרון אודות להכשיר בעלי תוקעים
נ.י. [] חש"ד
יב ע'.