מס' כרטיס 118740  מדור ומדף: קנב-תת
 
כתובה
2 טופסי כתובה. א' מהם עם תרגום אנגלי
חמ"ד חש"ד