מס' כרטיס 118741  מדור ומדף: קנב-תת
 
אחינו היקרים
ועד העזרה ליהודי רוסיא
.. עזרו לאחינו ברוסיא ביד פתורה ..
חמ"ד חש"ד