מס' כרטיס 118744  מדור ומדף: קנב-תת
 
לוח למצא מהר שעת מזל משבעה מזלות
חמ"ד חש"ד