מס' כרטיס 118748  מדור ומדף: קנב-תת
 
איבערזעצונג פון'ם יחוס ספר פון מיין
זעליגען פאטער הילל, תנצב"ה
חמ"ד חש"ד