מס' כרטיס 118750  מדור ומדף: קנב-תת
 
ג-ט פון אברהם
לוי יצחק מבארדיטשוב
סגולה..שיאמרו..בכל מוצאי שבת קודש ג"פ
חמ"ד חש"ד