מס' כרטיס 118751  מדור ומדף: קנב-תת
 
עלון בן 4 עמודים ובו המלצות עבור
נתן זינגער
באידיש-גרמנית
חמ"ד חש"ד