מס' כרטיס 118752  מדור ומדף: קנב-תת
 
אלו הספרים אשר נחסר לי מהספרים
הנדפסים אשר הביאם הגאון חיד"א ז"ל בספרו
היקר שם הגדולים
חמ"ד חש"ד